Hoạt động “Rước Lân cùng Pepsi” chỉ hoạt động trên
điện thoại
. Hãy tập hợp bạn bè, người thân, mở trang web
PepsiLan.com ra, đặt điện thoại xuống và
Rước Lân thật đã nhé!

RƯỚC LÂN CÙNG PEPSI

Cùng Pepsi kết nối mọi người.
Rước Lân đón Tết về cho Tết đậm đà.
Đã quá Tết ơi!

Rước Lân ngay

Chọn số lượng
thiết bị tham gia

Hãy tập hợp 9 thiết bị
để có dãy Rước Lân hay nhất
từ Pepsi nhé!

chọn

Rước Lân bằng 5-9
thiết bị là đã nhất!

Đặt tất cả màn hình
thiết bị nối tiếp nhau

Hãy chọn vị trí
thiết bị của bạn
trong dãy Rước Lân

Thiết bị của bạn ở vị trí

#8

Nhấn giữ chặt nút PLAY
trên tất cả màn hình.

Khi tất cả đã nhấn giữ,
hãy cùng đếm 1 2 3 và
thả tay ra cùng lúc,
Rước Lân sẽ bắt đầu!

Hoạt động “Rước Lân Cùng Pepsi” chỉ hoạt động trên trình duyệt Chrome 60+ và Safari 11+. Hãy tập hợp bạn bè, người thân mở trang web pepsilan.com ra, đặt thiết bị xuống và Rước Lân thật đã nhé!